Kino predstava – „MOJ ŽIVOR KAO TIKVICA“-animirani za djecu. „MY LIFE AS A ZUCCHINI“-Children's Film., HR, EN subtitles

07.08.2017. / 19,00
Lokacija: Kino Podgora

Naše preporuke