Povolit přístupnost

NP Krka (142 km)

Známý velkým počtem jezer a vodopádů, NP Krka nabízí pravou netknutou přírodu nadosah Šibeniku. Jezera na toku řeky Krky jsou pravým uměním tohoto reliéfu a četných zdrojů sladké vody tohoto kraje. V létě místo nabízí příjemné osvěžení, které nejsnáze naleznete u největšího a nejznámějšího vodopádu tohoto parku, Skradinského buku.

Naše doporučení