Omogući pristupačnost

Korisne informacije

Općina Podgora, A.Kačića Miošića 2, tel: +385 (0)21 603 955; +385 (0)21 603 950
 
Ljekarna Podgora, Branimirova 87, tel: +385 (0)21 625 024
   
Benzinska crpka, tel: +385 (0)21 644 578
   
Pošta, Branimirova 81, tel: +385 (0)21 625 041

Autobusni kolodvor (Makarska), A.Starčevića 30, tel: +385 (0)21 612 333

Lučka ispostava (Makarska), Obala K.Tomislava, tel: +385 (0)21 611 977
 
Župni ured, tel: +385 (0)21 625 011

Hitne službe tel: 112
Vatrogasci tel: 193
Hitna pomoć tel: 194
Policijska postaja,  tel: +385 (0)21 616 666; +385 21 307 739
Ambulanta Podgora, tel. +385 (0)21 625 088

Hrvatski auto klub (Makarska), tel: +385 (0)21 611 987
    

Rent a car možete naručiti u turističkim agencijama i recepcijama hotela u Podgori.
 

Naše preporuke