Omogući pristupačnost

Smokve

Smokve za sušenje moraju biti zdrave. Suše se nekoliko dana, treba ih okretati svaki drugi dan. Kad se osuše, ubere se lovorov list i spreme se. Ukoliko želimo suhe smokve bez striša, sumporat ćemo ih tako da ih složimo u krtol koji stavimo na štap. U pripremljenu željeznu bačvu stavimo papir na kojemu je sumporni prah te ga zapalimo. Pripremljene smokve stavimo iznad toga i ostavimo pokrivene otprilike tri sata. Tako se dobiju sumporane smokve.

Vela Puharić, V. (2008). Tradicijska kuhinja makarskog primorja Vrime prošlosti na pijatu budućnosti. Etnološka istraživanja, (12/13), 397-410.

Naše preporuke