Włącz dostępność

VEPRIC

VEPRIC marijansko svetište u neposrednoj blizini grada Makarske (zapadni ulaz u Maskarsku). Svetište je  1908.g. osnovao po uzoru na pećinu Gospe Lurdske, biskup dr. Juraj Carević koji je tu i pokopan. Prirodna špilja i cijeli krajolik s brežuljcima, raslinjem, potokom živo podsjeća la Lurd. U svetištu je podignuta kapela sa sakristijom, oltar na trgu, ispovijedaonice, postaje križnog puta, dom za duhovne

Nasze zalecenia