Povolit přístupnost

Kulturní a historické dědictví

Na svazích Biokova, bezprostředně nad horní Podgorou, byl v roce 1962 postaven památník Rackova křídla jako vzpomínka na partyzánskou válečnou námořní skupinu založenou v Podgoře o 20 let dříve. Zlomené křídlo symbolizuje námořníky zemřelé v boji za svobodu a rovné směr k vítězství.

V blízkosti památníku se nachází pravěká lokalita Tři hromady - čtyři ohromné pohřební kopce, které sloužily jako strážní věže (mohyly). První tři jsou částečně zachovány, zatímco čtvrtý je zcela rozkopán, takže jsou jasně vidět ostatky hrobu.

V horní Podgoře se nachází i ostatky věže Roščića. Věže byly součástí obranného systému vybudovaného v 17. a 18. století na obranu proti Turkům a po zemětřesení v roce 1962 jako poslední zůstala těžce poškozená věž Roščića.

Sakrální architektura

Toto malé místo je hrdé na svoji dlouhou křesťanskou tradicí, o čemž svědčí velký počet kostelů a kaplí - je jich až dvacítka. Navštivte alespoň jednu, ale vězte, že každá vypráví svůj příběh.

Barokní kostel Sv. Tekly je vybudován v roce 1626 a může se pochlubit překrásnou polohou – obklopen přírodou, na mysu Sv. Tekly. Ve dvoře kostela můžete vidět i zbytky hřbitova z dob tureckých nájezdů. 

Je zde i kostel Sv. Roka se hřbitovem, oboje ze 17. století a na zmíněném hřbitově, dle místního zvyku, pohřbívali ty, kteří zemřeli na mor. Kostel byl velkým zemětřesením v roce 1962 velmi poškozen, ale zvonice chyběla i dříve – vlastně od první světové války, kdy ji nepřátelská vojska používala místo dělových koulí. 

V kostele Všech Svatých se nachází oltář s relikviemi Sv. Vincence, patrona obce. První neděli po Velké Gospě (15. srpna) se v kostele koná svatá mše na počest světce, a ve městě se organizuje velké setkání, které přitahuje četné návštěvníky, dokonce i ze sousední Bosny a Hercegoviny. 

Kaplička - maják Ijak je jedna z nejzajímavějších staveb v Podgoře a nachází se na mysu Ijak. Zasvěcena je Panně Marii a samozřejmě Sv. Nikolovi, patronovi námořníků. Je skvěle fungujícím majákem. Ani nejstarší místní neumí říct, kdy byla postavena, ale bývá zmiňována jako jeden z nejstarších zachovaných majáků Středomoří.

Kaple Sv. Srdce Ježíšovo je nejzajímavější historická lokalita v tomto kraji. Se specifickým spojením stylů – benátského baroka a místními vlivy – je jedna z nejlépe zachovaných sakrálních budov. V oblasti někdejšího komplexu se nachází i portál letního sídla rodiny Mrkušić, který kdysi stával u kaple a je zde velmi dobře dochován erb rodiny Mrkušić, ve kterém jsou, dle heraldické tradice, symbolicky spojené erby Dalmácie, ve které tato šlechtická rodiny pobývala, a jejich rodné Bosna. 

Stojí za to zmínit i kostel Sv. Liberana, kostel Sv. Jurja, kostel Sv. Križa, kostel Gospe od Karmela, a také kostel Povznesení Marie.

Naše doporučení