Povolit přístupnost

Historie Podgory

Podgora je zmíněna poprvé jako jedno z míst pod ochranou Benátek po turecké prohře v bitvě u Lepanty v roce 1571. Na hřbitově poblíž kostela Sv. Tekly, ještě stále můžete vidět náhrobky z té doby. Navzdory středověkým památkám, archeologické artefakty svědčí o existenci četných osídlení na tomto místě v průběhu tisíce let, od pravěku a antiky, přes středověk až do moderní doby - pravděpodobně v důsledku výhodné polohy, mírného klimatu a nádherných přírodních krás.

Jen jméno - Podgora - je výsledkem umístění pod samotnými svahy Biokova. Během tureckých invazí bylo toto místo jedno ze strategických obranných bodů, ze kterého z tohoto důvodu byly vystavěny i četné věže, v této době místo mělo "titul" Kaštel (Castello).

Místo je rozděleno na dvě části - Horní (starou) Podgoru vystavěli místní, kteří čelili četným útokům Hajduků a utekli na svahy  Biokova, hledajíc úkryt. Dolní Podgora (Kraj) byla z největší části vystavěna po fatálním zemětřesení v roce 1962, které porušilo velkou část obce a zničilo nepočitatelně přírodních znamenitostí. Výstavbou dolní Podgory začíná i rapidní rozvoj turismu v této oblasti.

Naše doporučení